Over ROVOS Management BV

ROVOS Management BV is een volstrekt onafhankelijke Nederlandse management adviesorganisatie opgericht in 1998 door drs. ing. Robert Vos. ROVOS Management helpt haar klanten om complexe uitdagingen met zelfvertrouwen tegemoet te treden op het gebied van strategie en beleid, human resources management en organisatorische veranderingen. Management Training & Coaching maakt een integraal deel uit van haar dienstverlening.

Sedert juli 2013 voert ROVOS Management BV geheel zelfstandig management training & coaching activiteiten uit bij onder meer Detailresult Services en Merck Animal Health. Tussen 1998 en 2013 bood ROVOS Management haar expert diensten met succes aan aan META Group, Inc. (thans Gartner Group), Haselhoff Groep BV, Rabobank International en Haselhoff Personal Coaching BV. Via META Group Nederland en Haselhoff Groep werden veel klanten met succes bediend op het gebied van ICT adviesdiensten respectievelijk ICT werving & selectie. Tot haar clientèle behoorden Royal Dutch/Shell, Belastingdienst, Essent, Overtoom International, Capgemini, KPN, vts Politie Nederland, Nederlandse Gasunie, McGregor Fashion Group, International Card Services, Sociale Verzekeringsbank e.v.a.

Visie

Een betere wereld door werkelijk inspirerend en coachend leiderschap
waardoor mensen het beste in zichzelf naar boven kunnen halen

Missie 2014 - 2016

Om hooggekwalificeerde vrouwen en mannen in gelijke aantallen (50%-50%)
te laten plaatsnemen in management teams op elk niveau
binnen de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven

Onze werkwijze is gebaseerd op de volgende filosofie

De Nederlandse economie staat steeds meer in het teken van organisaties die zich richten op het delen van kennis en het leveren van diensten. Onze dienstverlening is dus mensenwerk.

Mensen vormen ons enige bezit

Omdat menselijk kapitaal een grondstof is met een hoge sociaal- en bedrijfseconomische waarde, staat het werken aan blijvende inzetbaarheid van mensen hoog op onze agenda. Om in het mondiale krachtenspel overeind te blijven hebben Nederlandse ondernemingen en organisaties goed opgeleide mensen met actuele kennis nodig. Mensen die steeds opnieuw unieke waarde toevoegen aan producten en diensten, maar die ook weerbaar en wendbaar zijn op de arbeidsmarkt. Door te blijven leren, komt blijvende inzetbaarheid binnen bereik. 

Mensen zijn de onderscheidende factor

Immers, een organisatie is alleen wendbaar, weerbaar en innovatief wanneer de mensen dat ook zijn. Het is daarom zorgwekkend dat het kapitaal dat het belangrijkst is, het slechts begrepen, het minst gemeten en daardoor het minst ‘gemanaged’ wordt. Uit onderzoek door Watson Wyatt Brans & Co komt naar voren dat er een aantoonbare relatie bestaat tussen goed personeelsbeleid en het succes van organisaties. Europese ondernemingen met een professioneel en strategisch personeelsbeleid noteren een ruim zevenmaal hoger aandeelhoudersrendement dan bedrijven die hierin tekortschieten.

Prestaties

Het optimaal benutten van het menselijk potentieel wordt bewerkstelligd door een coherent geheel van motiverende personeelsinstrumenten. Werven en selecteren, beoordelen, belonen en ontwikkelen zijn de mechanismen om prestaties te sturen. De aard van deze prestaties wordt bepaald door wat strategisch gezien wenselijk is.

Vanuit deze filosofie stelt onze expert management trainer, coach & counselor, de heer Robert Vos zijn kennis en ervaring beschikbaar in korte, effectieve training-, coaching- en adviestrajecten. Hij is bereikbaar voor meer info op zijn (06) 53377126 of via zijn e-mail robert.vos@rovos.nl.

© ROVOS Management BV  | robert.vos@rovos.nl