Training, coaching & mentoring
Diversiteit Gelijkwaardigheid Inclusie

Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie

Veel onderzoek toont al enige jaren achtereen aan dat diversiteit goed is. Goed voor mensen en goed voor de omgeving waarin mensen wonen en werken. Een team dat alleen uit gelijkgestemden bestaat, uit ja-knikkers of personen waarvan "de neuzen dezelfde kant uitstaan" is vaak de dood in de pot. Juist meer perspectief, juist goed uitgesproken meningsverschillen leiden tot de beste oplossingen. Ook de business case voor diversiteit is goed. Bedrijven die diversiteit hoog in hun vaandel hebben staan en daar ook daadwerkelijk naar handelen en leven, presteren beter in termen van groei, winst, imago, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze ondernemingen trekken beter talent aan en zijn gewoon leuker om voor te werken.


Wij verstaan onder diversiteit ons vermogen om onze verschillen te herkennen en erkennen, en te leren om elk individu te respecteren en waarderen ongeacht zijn achtergrond. Omdat in elke cultuur de dichotomie man en vrouw bestaat - overigens met respect voor alle bestaande seksuele oriëntaties - behandelen wij diversiteit vaak vanuit genderdiversiteit, heel specifiek in een gelijke verdeling (fifty-fifty) van vrouwen en mannen binnen organisaties en samenlevingen op elk niveau: operationeel, tactisch en strategisch.
Gelijkwaardigheid bevordert diversiteit én inclusie, wat leidt tot een meer welvarende samenleving. Gelijkwaardigheid streeft naar gelijke kansen voor alle mensen. Wanneer mensen van alle achtergronden worden vertegenwoordigd en betrokken zijn bij besluitvormingsprocessen, ontstaat er een meer diverse en inclusieve samenleving. Dit resulteert in een vermindering van de vooroordelen en discriminatie die vaak gepaard gaan met homogene groepen.


Inclusie verwijst naar onze gezamenlijke inspanning en onze gebruiken waarmee verschillende groepen of individuen met een andere achtergrond dan de onze sociaal-cultureel worden geaccepteerd, verwelkomd en gelijk behandeld. Iedereen mag meedoen, meepraten en meebeslissen: iedereen wordt geaccepteerd en telt mee. Natuurlijk hanteren we spelregels en is niet elk gedrag welkom. Blijf je authentieke zelf en houd daarbij rekening met de ander. En nogmaals: daarbij hoeven we niet elk gedrag te accepteren.ROVOS Management gelooft onvoorwaardelijk in diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Als gevolg hiervan zal een inclusieve samenleving een breder scala aan perspectieven en ideeën omvatten, wat kan leiden tot innovatie, creativiteit en duurzame groei.

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn