Training, coaching & mentoring
Diversiteit Gelijkwaardigheid Inclusie

Genderdiversiteit 

Diversiteit kent vele aspecten. Slechts één daarvan is gender: man of vrouw. Welke cultuur dan ook op onze planeet kent deze dichotomie. En het is zeer opvallend dat in vrijwel elke cultuur, vaak onder invloed van een religie, de vrouw het onderspit delft. De man bepaalt.  Of je nu spreekt over joodse, christelijke of islamitische tradities: in elk van deze religies is de keus gemaakt dat de man de dienst uitmaakt. Vaak tot de dag van vandaag. Daarmee laten wij ruim de helft van al het talent in de wereld links liggen en dat is niet goed. Niet goed voor onze vrouwen, en ook niet goed voor ons mannen. In het boek 'Fiftyfifty' biedt Robert Vos een stappenplan voor het bevorderen van de doorstroom van vrouwen naar de top.


In haar samenwerking met Female Wave of Change biedt ROVOS Management wereldwijd programma's en workshops voor het veranderen van het huidige dominant masculiene organisatiecultuur naar een inclusieve cultuur, waar vrouwelijk leiderschap de kans krijgt die het verdient. 


En in haar samenwerking met zowel Super People Company als GrowEveryDay biedt ROVOS Management aan onze Nederlandse cultuur aangepaste veranderingsprogramma's naar een meer diverse en inclusieve organisatiecultuur.

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn